Regional Coordinators

Regional Coordinators

Mikitaka (Mick) Hayashi - DAMA Asia Pacific Regional Coordinator

Mikitaka (Mick) Hayashi

DAMA Asia Pacific Regional Coordinator
BIO
Jesslyn Dymond - DAMA Canada Coordinator

Jesslyn Dymond

DAMA Canada Coordinator
BIO
Nino Letteriello - DAMA Europe, Middle-East and Africa (EMEA) Coordinator

Nino Letteriello

DAMA Europe, Middle-East and Africa (EMEA) Coordinator
BIO